Category Archives: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ[4] และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร

 

ภูมิศาสตร์[แก้]

สภาพภูมิอากาศ[แก้]

[ซ่อน]ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.0
(87.8)
33.3
(91.9)
35.4
(95.7)
35.9
(96.6)
34.3
(93.7)
32.6
(90.7)
32.0
(89.6)
31.4
(88.5)
31.3
(88.3)
31.3
(88.3)
30.7
(87.3)
30.0
(86)
32.4
(90.3)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 17.0
(62.6)
19.4
(66.9)
22.3
(72.1)
24.3
(75.7)
24.5
(76.1)
24.3
(75.7)
24.0
(75.2)
23.8
(74.8)
23.5
(74.3)
22.5
(72.5)
20.0
(68)
17.4
(63.3)
21.9
(71.4)
ปริมาณฝน มม (นิ้ว) 2.4
(0.094)
18.8
(0.74)
43.5
(1.713)
67.9
(2.673)
208.0
(8.189)
223.0
(8.78)
180.8
(7.118)
260.0
(10.236)
213.9
(8.421)
167.6
(6.598)
37.1
(1.461)
0.8
(0.031)
1,423.8
(56.055)
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย 0 1 4 6 15 16 17 19 17 12 3 1 111
แหล่งที่มา: Thai Meteorological Department[5]

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

 • คำขวัญประจำจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
 • ตราประจำจังหวัด : รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน ซึ่งนับถือกัน[ใครกล่าว?] ว่าเป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมัน (Cordia dichotoma)
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกโสน (สะ-โหน) (Sesbania aculeata)
 • สัตว์น้ำประจำจังหวัด : กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จ (Macrobrachium rosenbergii)

การเมืองการปกครอง[แก้]

 

การแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 16 อำเภอ 209 ตำบล ได้แก่

 1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. อำเภอท่าเรือ
 3. อำเภอนครหลวง
 4. อำเภอบางไทร
 5. อำเภอบางบาล
 6. อำเภอบางปะอิน
 7. อำเภอบางปะหัน
 8. อำเภอผักไห่
 1. อำเภอภาชี
 2. อำเภอลาดบัวหลวง
 3. อำเภอวังน้อย
 4. อำเภอเสนา
 5. อำเภอบางซ้าย
 6. อำเภออุทัย
 7. อำเภอมหาราช
 8. อำเภอบ้านแพรก

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 158 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเทศบาลเมือง 5 แห่ง, เทศบาลตำบล 30 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง โดยเทศบาลสามารถจำแนกได้ตามอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อำเภอท่าเรือ

อำเภอนครหลวง

 • เทศบาลตำบลนครหลวง
 • เทศบาลตำบลอรัญญิก

อำเภอบางไทร

 • เทศบาลตำบลบางไทร
 • เทศบาลตำบลราชคราม

อำเภอบางบาล

 • เทศบาลตำบลบางบาล
 • เทศบาลตำบลมหาพรามณ์
อำเภอบางปะอิน

 • เทศบาลเมืองบ้านกรด
 • เทศบาลตำบลบางปะอิน
 • เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
 • เทศบาลตำบลพระอินทราชา
 • เทศบาลตำบลปราสาททอง
 • เทศบาลตำบลคลองจิก
 • เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
 • เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 • เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

อำเภอบางซ้าย

 • เทศบาลตำบลบางซ้าย

ตำบลท่าหลวง แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบ้านร่อม แพนเนล พียู

ตำบลปากท่า หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลวังแดง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลศาลาลอย แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลหนองขนาก หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลโพธิ์เอน หลังคา พียู โฟม

ตำบลคลองสะแก แผ่นกันสาด โปร่งแสง 

ตำบลท่าช้าง แพนเนล พียู

ตำบลบ้านชุ้ง หลังคา พียู ลายไม้

Call Now Button