Tag Archives: เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า  สีอลูซิงค์

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า  สีอลูซิงค์

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า  สีอลูซิงค์ เป็นการนำเอาแผ่นเมทัลชีทสีอลูซิงค์ มารีดขึ้นลอนลูกฟูกตื้นๆ เพื่อให้แผ่นแข็งแรงในแนวตั้งตามความยาวของลายลูกฟูก

Call Now Button