Category Archives: อำเภอแสวงหา

อำเภอแสวงหา

อำเภอแสวงหา is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) อำเภอแสวงหา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำภอแสวงหาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 (แยกทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (ปากดง)) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอแสวงหา จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบและปรากฏอยู่ในบริเวณคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบ้านคูเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 1213 นอกจากนั้นอำเภอแสวงหายังเคยเป็นสมรภูมิรบของชาวไทยผู้รักชาติที่ต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างกล้าหาญโดยเฉพาะทุ่งบ้านห้วยไผ่ ซึ่งปัจจุบันคือตำบลห้วยไผ่และคลองสะตือสี่ต้น

คำว่า “แสวงหา” หมายถึง การเที่ยวหา การค้นหา สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่ของอำเภอแสวงหาเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไผ่และไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม นายพรานที่ล่าสัตว์จำเป็นต้องเที่ยวเสาะหาสัตว์ในป่าบริเวณนั้นซึ่งมีเส้นทางทุรกันดานมาก จึงได้ชื่อว่า “บ้านแสวงหา” และมีหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านพราน” ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแสวงหาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน

1. แสวงหา (Sawaeng Ha)
2. ศรีพราน (Si Phran)
3. บ้านพราน (Ban Phran)
4. วังน้ำเย็น (Wang Nam Yen)
5. สีบัวทอง (Si Bua Thong)
6. ห้วยไผ่ (Huai Phai)
7. จำลอง (Chamlong)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแสวงหาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแสวงหา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแสวงหา
  • เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสวงหา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแสวงหา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีพรานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพรานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีบัวทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจำลองทั้งตำบล

ตำบลบ้านพราน แพนเนล พียู ทำฝ้า-เพดาน ทำฝาผนัง-พาร์ติชั่น

ตำบลวังน้ำเย็น หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลศรีพราน แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสีบัวทอง แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลห้วยไผ่ หลังคา พียู โฟม

ตำบลแสวงหา หลังคา แซนวิช พียูโฟม

แซนวิช พียู โฟม แสวงหา

แซนวิช พียู โฟม แสวงหา แซนวิช พียู โฟม แสวงหา (PU Sandw […]

Call Now Button