Category Archives: ตำบลคลองขนาก

ตำบลคลองขนาก

ตำบลคลองขนาก เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง เดิมชื่อ อำเภอวิเศษไชยชาญ และก่อนหน้านั้น ชื่อ อำเภอไผ่จำศีล

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอวิเศษชัยชาญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวิเศษชัยชาญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 126 หมู่บ้าน

1. ไผ่จำศีล (Phai Cham Sin) 8 หมู่บ้าน 9. คลองขนาก (Khlong Khanak) 9 หมู่บ้าน
2. ศาลเจ้าโรงทอง (San Chao Rong Thong) 12 หมู่บ้าน 10. ไผ่วง (Phai Wong) 7 หมู่บ้าน
3. ไผ่ดำพัฒนา (Phai Dam Phatthana) 8 หมู่บ้าน 11. สี่ร้อย (Si Roi) 7 หมู่บ้าน
4. สาวร้องไห้ (Sao Rong Hai) 8 หมู่บ้าน 12. ม่วงเตี้ย (Muang Tia) 12 หมู่บ้าน
5. ท่าช้าง (Tha Chang) 6 หมู่บ้าน 13. หัวตะพาน (Hua Taphan) 7 หมู่บ้าน
6. ยี่ล้น (Yi Lon) 9 หมู่บ้าน 14. หลักแก้ว (Lak Kaeo) 8 หมู่บ้าน
7. บางจัก (Bang Chak) 14 หมู่บ้าน 15. ตลาดใหม่ (Talat Mai) 5 หมู่บ้าน
8. ห้วยคันแหลน (Huai Khan Laen) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่จำศีล และบางส่วนของตำบลศาลเจ้าโรงทอง
 • เทศบาลตำบลบางจัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางจัก บางส่วนของตำบลคลองขนาก บางส่วนของตำบลหัวตะพาน และบางส่วนของตำบลสี่ร้อย
 • เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างทั้งตำบล และตำบลสี่ร้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวร้องไห้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยี่ล้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางจัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขนาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวตะพาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางจัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลักแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดใหม่ทั้งตำบล
Call Now Button