Category Archives: ตำบลสระยายโสม

ตำบลสระยายโสม

ตำบลสระยายโสม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภออู่ทอง เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภออู่ทอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 

คูเมืองโบราณอู่ทอง

เขาพระและบริเวณโดยรอบ

 

ภูเขารูปหัวใจที่เกิดจากการทำเหมืองหินปูนซึ่งปัจจุบันได้เลิกสัมปทานไปแล้ว ตั้งอยู่ในบริเวณเขาทำเทียม เขตตำบลอู่ทอง

ภูมิอากาศ[แก้]

ที่ว่าการอำเภออู่ทอง

สภาพภูมิอากาศมีลักษณะคล้ายกับบริเวณพื้นที่อื่นในพื้นที่ราบภาคกลาง คือ มี 3 ฤดูกาล คือ

  • ฤดูร้อน ประมาณ 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน)
  • ฤดูฝน ประมาณ 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม)
  • ฤดูหนาว ประมาณ 3 เดือน (พฤศจิกายน – มกราคม)

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แผนที่แสดงเขตการปกครองในอำเภออู่ทอง

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน

1. อู่ทอง (U Thong) 8. ดอนคา (Don Kha)
2. สระยายโสม (Sa Yai Som) 9. พลับพลาไชย (Phlapphla Chai)
3. จรเข้สามพัน (Chorakhe Sam Phan) 10. บ้านโข้ง (Ban Khong)
4. บ้านดอน (Ban Don) 11. เจดีย์ (Chedi)
5. ยุ้งทะลาย (Yung Thalai) 12. สระพังลาน (Sa Phang Lan)
6. ดอนมะเกลือ (Don Makluea) 13. กระจัน (Krachan)
7. หนองโอ่ง (Nong Ong)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภออู่ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

Call Now Button