Category Archives: อำเภออู่ทอง

อำเภออู่ทอง

อำเภออู่ทอง is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภออู่ทอง เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภออู่ทอง
อำเภออู่ทอง
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม (House Wall Panel PU Foam) จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

คูเมืองโบราณอู่ทอง
คูเมืองโบราณอู่ทอง

 

เขาพระและบริเวณโดยรอบ
เขาพระและบริเวณโดยรอบ

 

ภูเขารูปหัวใจ
ภูเขารูปหัวใจ

ภูเขารูปหัวใจที่เกิดจากการทำเหมืองหินปูนซึ่งปัจจุบันได้เลิกสัมปทานไปแล้ว ตั้งอยู่ในบริเวณเขาทำเทียม เขตตำบลอู่ทอง

ภูมิอากาศ[แก้]

ที่ว่าการอำเภออู่ทอง
ที่ว่าการอำเภออู่ทอง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แผนที่แสดงเขตการปกครองในอำเภออู่ทอง
แผนที่แสดงเขตการปกครองในอำเภออู่ทอง

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน

1. อู่ทอง (U Thong) 8. ดอนคา (Don Kha)
2. สระยายโสม (Sa Yai Som) 9. พลับพลาไชย (Phlapphla Chai)
3. จรเข้สามพัน (Chorakhe Sam Phan) 10. บ้านโข้ง (Ban Khong)
4. บ้านดอน (Ban Don) 11. เจดีย์ (Chedi)
5. ยุ้งทะลาย (Yung Thalai) 12. สระพังลาน (Sa Phang Lan)
6. ดอนมะเกลือ (Don Makluea) 13. กระจัน (Krachan)
7. หนองโอ่ง (Nong Ong)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภออู่ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่

ตัวเมืองอู่ทอง มุมมองจากวัดเขาทำเทียม
ตัวเมืองอู่ทอง มุมมองจากวัดเขาทำเทียม
ถนนเข้าหมู่บ้านคณฑี ภายในเขตอำเภออู่ทอง
ถนนเข้าหมู่บ้านคณฑี ภายในเขตอำเภออู่ทอง

 

ตำบลดอนคา หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลยุ้งทะลาย แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสระยายโสม แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลอู่ทอง หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลเจดีย์ หลังคา พียู โฟม

แซนวิช พียู โฟม อู่ทอง

แซนวิช พียู โฟม อู่ทอง แซนวิช พียู โฟม อู่ทอง  (PU Sand […]

Call Now Button