Category Archives: ตำบลวังยาง

ตำบลวังยาง

ตำบลวังยาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอศรีประจันต์ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) อำเภอศรีประจันต์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอศรีประจันต์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล ได้แก่

1. ศรีประจันต์ (Si Prachan) 6. ปลายนา (Plai Na)
2. บ้านกร่าง (Ban Krang) 7. วังหว้า (Wang Wa)
3. มดแดง (Mot Daeng) 8. วังน้ำซับ (Wang Nam Sap)
4. บางงาม (Bang Ngam) 9. วังยาง (Wang Yang)
5. ดอนปรู (Don Pru)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอศรีประจันต์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีประจันต์และบางส่วนของตำบลบ้านกร่าง
 • เทศบาลตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปลายนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายนาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์)
 • เทศบาลตำบลวังหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหว้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังน้ำซับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำซับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีประจันต์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมดแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนปรูทั้งตำบล

สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดหนองเพียร นมัสการหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของศรีประจันต์ พร้อมทั้งรูปเหมือนหลวงพ่อสม

วัดดอนบุบผารามพระเกจิดังแห่งศรีประจันต์ในอดีต พร้อมทั้งสักการะพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณประชารังสรร เพิ่มสิริมงคลแก่ชีวิต

 • วัดบ้านกร่าง นมัสการหลวงพ่อแก้ว พระพุทธรูปในวิหารเก่าแก่สมัยอยุธยา พระเจดีย์กลางน้ำ และพระพุทธบาทเก่าแก่ พร้อมทั้งชมต้นกำเนิดกรุพระขุนแผน บ้านกร่างอันโด่งดัง และให้อาหาร-ชมปลา วังมัจฉาหมู่ปลามากมายที่ริมน้ำท่าจีนหน้าวัด
 • วัดเกาะ นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อปุย พระเกจิขลังจอมขมังเวทย์แห่งเมืองสุพรรณในอดีต และพระพุทธบาทโบราณ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ 9 แผ่นดิน ที่อัญเชิญมารวมไว้ประดิษฐานในพระอุโบสถที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม
 • วัดยาง นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อนอบพร้อมทั้งบูรพาจารย์วัดยาง พระเกจิขลังในยุคอดีต
 • วัดไก่เตี้ย นมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเณรพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งต่างๆมากมายภายในวัด
 • วัดดอนบุบผาราม นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง รูปหล่อหลวงปู่อ้น และสรีระสังขารหลวงพ่อสม พระเกจิในอดีตผู้มรณภาพแล้วมีสังขารไม่เน่าเปื่อยมานานกว่า 20 ปีแล้ว พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบือน่ารักและแสนรู้ที่หนีหลุดรอดมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มาอยู่ที่วัด
 • วัดพยัคฆาราม นมัสการหลวงพ่อสันต์ พระเกจิอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อด้านวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังของเมืองสุพรรณในปัจจุบัน
 • วัดโพธิ์ศรีเจริญ นมัสการหลวงปู่น่วม นะมหาสำเร็จ พระเกจิอาจารย์ดังวัยร่วม๙๐ปี ผู้ขึ้นชื่อลือชาด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศ เจ้าของต้นตำรับวัตถุมงคล เครื่องราง ปลากัด อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก
 • วัดน้อยชมภู่ นมัสการหลวงปู่นาม พระเกจิอาจารย์ดัง
 • สวนพืชไร้ดิน เยี่ยมชมการทำเกษตร ปลูกพืชอย่างไร? ไร้ดิน
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชมวิถีชาวนาไทย พร้อมทั้งการแสดงของควายแสนรู้ ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทจำลองท่ามกลางด้วยไอดินและกลิ่นทุ่ง
 • ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านท่านเจ้าคุณ เที่ยวชมตลาดเก่าร้อยกว่าปี ชาติภูมิสถานบ้านท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Call Now Button