Category Archives: จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน (จากทิศเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรี

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสุพรรณบุรีเป็นที่ราบต่ำติดชายฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี มีทิวเขาขนาดเล็กอยู่ทางเหนือและทางตะวันตก ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 977 หมู่บ้าน โดยทั้ง 10 อำเภอมีดังนี้

แผนที่อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชั้น หมายเลข อำเภอ ประชากร
(พ.ศ. 2560)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
รหัสไปรษณีย์ ระยะทางจากตัวเมือง
1 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 168,178 540.9 310.92 72000
1 2 อำเภอเดิมบางนางบวช 72,542 552.3 131.34 72120 51
2 3 อำเภอด่านช้าง 68,415 1,193.6 57.31 72180 74
2 4 อำเภอบางปลาม้า 77,966 481.3 161.99 72150 15
2 5 อำเภอศรีประจันต์ 62,895 181.0 347.48 72140 19
2 6 อำเภอดอนเจดีย์ 46,230 252.081 183.39 72170 33
1 7 อำเภอสองพี่น้อง 128,464 750.4 171.19 72110, 72190 38
2 8 อำเภอสามชุก 54,441 355.9 152.96 72130 36
1 9 อำเภออู่ทอง 123,510 630.29 195.95 72160, 72220 34
3 10 อำเภอหนองหญ้าไซ 49,362 420.2 117.47 72240 54
รวม 852,003 5,358.008 159.01


จังหวัดสุพรรณบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 127 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสองพี่น้องเทศบาลตำบล 44 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 80 แห่ง[4]

ตำบลทะเลบก แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสระกระโจม แพนเนล พียู

ตำบลสระกระโจม หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลหนองสาหร่าย แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลไร่รถ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ทต. ดอนเจดีย์ หลังคา พียู โฟม

ตำบลด่านช้าง แพนเนล พียู

ตำบลนิคมกระเสียว หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลวังคัน แผ่นใส สีขาวขุ่น 

Call Now Button