Category Archives: อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองสมุทรปราการแบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 95 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[23]
1. ปากน้ำ Pak Nam
47,962
2. สำโรงเหนือ Samrong Nuea
10
71,109
3. บางเมือง Bang Mueang
10
73,195
4. ท้ายบ้าน Thai Ban
7
24,161
5. บางปูใหม่ Bang Pu Mai
10
40,651
6. แพรกษา Phraekkasa
7
62,605
7. บางโปรง Bang Prong
4
10,271
8. บางปู Bang Pu
4
6,695
9. บางด้วน Bang Duan
8
7,702
10. บางเมืองใหม่ Bang Mueang Mai
11
49,138
11. เทพารักษ์ Thepharak
9
48,452
12. ท้ายบ้านใหม่ Thai Ban Mai
8
47,408
13. แพรกษาใหม่ Phraekkasa Mai
7
51,493

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอเมืองสมุทรปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเมือง เฉพาะหมู่ที่ 4, 6, 8–10 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมืองเดิม)
 • เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ เฉพาะหมู่ที่ 1–4, 6–7 และบางส่วนของหมู่ที่ 5 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่เดิม)
 • เทศบาลเมืองแพรกษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกษา เฉพาะหมู่ที่ 1, 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4, 6, 7 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาเดิม)
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6–9; ตำบลบางเมืองใหม่ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1 และตำบลเทพารักษ์ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4, 9 (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเมืองและเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์)
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ เฉพาะหมู่ที่ 3–5, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6–9
 • เทศบาลตำบลบางเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเมือง เฉพาะหมู่ที่ 1–3, 5, 7; ตำบลบางเมืองใหม่ เฉพาะหมู่ที่ 2–11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1 และตำบลเทพารักษ์ เฉพาะหมู่ที่ 3, 5, 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 4 (นอกเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์)
 • เทศบาลตำบลแพรกษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกษา เฉพาะหมู่ที่ 3 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4, 6, 7 และตำบลแพรกษาใหม่ เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5 (นอกเขตเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่)
 • เทศบาลตำบลบางปู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ ตำบลบางปู และตำบลท้ายบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพารักษ์ เฉพาะหมู่ที่ 1, 2, 6, 8 และบางส่วนของหมู่ที่ 9 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์เดิม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโปรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางด้วนทั้งตำบล

ตำบลท้ายบ้าน แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบางด้วน แพนเนล พียู

ตำบลบางปู หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลบางเมือง แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลบางเมืองใหม่ หลังคา พียู โฟม

สารพัดช่างสมุทรปราการ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button