Category Archives: จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 METALSHEET ฝ้า/ผนัง ลอน 620-25

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย

  1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  2. อำเภอบางบ่อ
  3. อำเภอบางพลี
  4. อำเภอพระประแดง
  5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  6. อำเภอบางเสาธง

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 5 แห่ง, เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 29 แห่ง จำแนกได้ดังนี้[4]

เขตเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร (คน)
(ณ สิ้นปี 2561) [5]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
7.33
2542[6] เมืองสมุทรปราการ 1 1
51,495
เทศบาลเมือง
2 (1)
0.61
2480 [7] พระประแดง 1 1
9,462
3 (2)
15.50
2545[8] พระประแดง 3 3
72,263
4 (3)
9.30
2550 [9] เมืองสมุทรปราการ 1 1
33,101
5 (4)
25.50
2552[10] พระประแดง 5 5
73,805
6 (5)
24.69
2562[11] บางพลี 1 1
56,949
เทศบาลตำบล
7 (1)
2538 เมืองสมุทรปราการ 3 3
29,977
8 (2)
2542 เมืองสมุทรปราการ 4 4
119,760
9 (3)
2542 เมืองสมุทรปราการ 2 2
27,305
10 (4)
2542 เมืองสมุทรปราการ 1 1
55,826
11 (5)
2542 เมืองสมุทรปราการ 3 3
101,232
12 (6)
2542 บางบ่อ 1 1
6,496
13 (7)
2542 บางบ่อ 1 1
3,201
14 (8)
2542 บางบ่อ 1 1
11,530
15 (9)
2542 บางพลี 3 3
11,965
16 (10)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 1 1
12,612
17 (11)
2542 พระสมุทรเจดีย์ 2 2
20,968
18 (12)
2542 บางเสาธง 2 2
22,660
19 (13)
2554 บางบ่อ 1 1
9,086

  1.  หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

ตำบลคลองด่าน แพนเนล พียู

ตำบลคลองนิยมยาตรา หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลคลองสวน แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลบางบ่อ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลบางพลีน้อย หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลบ้านระกาศ หลังคา พียู โฟม

ตำบลเปร็ง แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบล บางปลา แพนเนล พียู

ตำบล บางพลีใหญ่ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบล บางแก้ว แผ่นใส สีขาวขุ่น 

Call Now Button