Category Archives: อำเภอบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

อำเภอบางปะอิน เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอพระราชวัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1] ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มาของชื่อ[แก้]

สมัยพระเอกาทศรถ เรือของพระองค์ทรงเรือล่ม จึงขึ้นฝั่งที่บางปะอิน แล้วไปเจอผู้หญิงที่ชื่ออออิน แล้วมีพระโอรสด้วยกัน ต่อมาพระโอรสระหว่างพระเจ้าเอกาทศรถกับอออิน คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเลน (Ban Len) 10. สามเรือน (Sam Ruean)
2. เชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi) 11. เกาะเกิด (Ko Koet)
3. บ้านโพ (Ban Pho) 12. บ้านพลับ (Ban Phlap)
4. บ้านกรด (Ban Krot) 13. บ้านแป้ง (Ban Paeng)
5. บางกระสั้น (Bang Krasan) 14. คุ้งลาน (Khung Lan)
6. คลองจิก (Khlong Chik) 15. ตลิ่งชัน (Taling Chan)
7. บ้านหว้า (Ban Wa) 16. บ้านสร้าง (Ban Sang)
8. วัดยม (Wat Yom) 17. ตลาดเกรียบ (Talat Kriap)
9. บางประแดง (Bang Pradaeng) 18. ขนอนหลวง (Khanon Luang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางปะอินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกรดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางปะอิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 2-10, 12 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)
 • เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสร้างทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพระอินทราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 6, 7)
 • เทศบาลตำบลปราสาททอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเลน (เฉพาะหมู่ที่ 1, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3)
 • เทศบาลตำบลคลองจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจิกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย (เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 8-12)
 • เทศบาลตำบลบางกระสั้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระสั้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพและตำบลขนอนหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเรือนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเกิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพลับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันและตำบลคุ้งลานทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2450 แยกพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ่อตาโล่ บางส่วนของตำบลเชียงรากน้อย บางส่วนของตำบลลานเท ของอำเภอพระราชวัง บางส่วนของตำบลหนองน้ำส้ม ของอำเภออุไทยใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองแขม ของอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มาตั้งเป็น อำเภออุไทยน้อย นำมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่รวมท้องที่ทั้งหมด 10 ตำบล คือ ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลลำตาเสา ตำบลพะยอม ตำบลวังน้อย ตำบลหันตะเภา ตำบลชะแมบ ตำบลวังกุลา ตำบลสนับทึบ และตำบลข้าวงาม[2]
 • วันที่ 29 เมษายน 2460 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอพระราชวัง จังหวัดกรุงเก่า เป็น อำเภอบางปะอิน[1]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลในท้องที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[3] ตั้งตำบลตลิ่งชัน แยกออกจากตำบลบ้านหว้า ตั้งตำบลสามเรือน แยกออกจากตำบลบ้านสร้าง ตั้งตำบลบ้านโพ แยกออกจากตำบลขนอนหลวง ตั้งตำบลบางประแดง แยกออกจากตำบลตลาดเกรียบ ตั้งตำบลบ้านแป้ง แยกออกจากตำบลวัดยม ตั้งตำบลบ้านพลับ แยกออกจากตำบลเกาะเกิด ตั้งตำบลคุ้งลาน แยกออกจากตำบลบ้านกรด
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2490 โอนพื้นที่หมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลเกาะเกิด ไปตั้งเป็นหมู่ 5 ของตำบลบ้านพลับ[4]

ตำบลตลิ่งชัน แผ่นกันสาด โปร่งแสง 

ตำบลบ้านเลน แพนเนล พียู

ตำบลบ้านโพ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลวัดยม แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสามเรือน แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลเกาะเกิด หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลเชียงรากน้อย หลังคา พียู โฟม

หลังคา พียู โฟม เชียงรากน้อย

หลังคา พียู โฟม เชียงรากน้อย หลังคา พียู โฟม เชียงรากน้ […]

แซนวิช พียู โฟม เกาะเกิด

แซนวิช พียู โฟม เกาะเกิด แซนวิช พียู โฟม เกาะเกิด (PU S […]

แพนเนล พียูโฟม สามเรือน

แพนเนล พียูโฟม สามเรือน แพนเนล พียูโฟม สามเรือน (Panel […]

Call Now Button