Category Archives: ตำบลกบเจา

ตำบลกบเจา

ตำบลกบเจา ลอนผนังบ้าน พียู โฟม is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

ตำบลกบเจา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบางบาล

บางบาล เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอเสนาใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางบาลตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางบาล และสุขาภิบาลมหาพราหมณ์ เป็น เทศบาลตำบลบางบาล และเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ตามลำดับ
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลทางช้าง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า[7]
 • วันที่ 24 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลวัดตะกู รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า[8] ยุบสภาตำบลสะพานไทย และสภาตำบลวัดยม รวมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์[9]
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลบางบาล สภาตำบลไทรน้อย สภาตำบลบ้านกุ่ม และสภาตำบลบางชะนี รวมกับเทศบาลตำบลบางบาล[10]
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2547 ยุบสภาตำบลมหาพราหมณ์ รวมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์[11] ยุบสภาตำบลบางหลวงโดด และสภาตำบลบางหัก รวมกับเทศบาลตำบลบางบาล[12] ยุบสภาตำบลบางหลวง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า[13]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

พื้นที่อำเภอบางบาลแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 16 ตำบล 111 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางบาล (Bang Ban) 9. น้ำเต้า (Namtao)
2. วัดยม (Wat Yom) 10. ทางช้าง (Thang Chang)
3. ไทรน้อย (Sai Noi) 11. วัดตะกู (Wat Taku)
4. สะพานไทย (Saphan Thai) 12. บางหลวง (Bang Luang)
5. มหาพราหมณ์ (Maha Phram) 13. บางหลวงโดด (Bang Luang Dot)
6. กบเจา (Kop Chao) 14. บางหัก (Bang Hak)
7. บ้านคลัง (Ban Khlang) 15. บางชะนี (Bang Chani)
8. พระขาว (Phra Khao) 16. บ้านกุ่ม (Ban Kum)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่อำเภอบางบาลประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางบาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบาล ตำบลไทรน้อย ตำบลบางหลวงโดด ตำบลบางหัก ตำบลบางชะนี และตำบลบ้านกุ่มทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดยม ตำบลสะพานไทย และตำบลมหาพราหมณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกบเจาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเต้า ตำบลทางช้าง ตำบลวัดตะกู และตำบลบางหลวงทั้งตำบล

แพนเนล พียู โฟม

แพนเนล พียูโฟม และ แซนวิชแพนเนล พียูโฟม  เป็นการนำแผ่นเมทัลชีทผิวเรียบมารีดให้เป็นร่องตื้นๆ ทำเป็นลายของแผ่นให้เลือกได้ 5 แบบ มี 5 สีให้เลือก มีความกว้าง 36 ซม. (รวมซ้อนทับ) และพียูโฟมมีความหนา 18 มิล อยู่ตรงกลาง ปิดท้องด้วยวัสดุ 2 ชนิด

ลอนผนังบ้าน พียูโฟม กบเจา

ลอนผนังบ้าน พียูโฟม กบเจา ลอนผนังบ้าน พียูโฟม กบเจา (Ho […]

Call Now Button