Category Archives: ตำบลบ่อทอง

ตำบลบ่อทอง

ตำบลบ่อทอง is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

ตำบลบ่อทอง เป็นตำบลหนึ่งใน 14  ตำบล ของอำเภอกบินทร์บุรี

กบินทร์บุรี เดิมสะกดว่า กระบินทร์บุรี[1] เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด ปัจจุบันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอกบินทร์บุรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอกบินทร์บุรีมีสถานะเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีที่ว่าการเมืองตั้งอยู่ที่บ้านหนุมาน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2444 ได้ย้ายที่ว่าการเมืองไปอยู่ที่บ้านปากน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่แควหนุมานและแควพระปรงรวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี และเมื่อมีการปฏิรูประบบการปกครองก็มีสถานะเป็นจังหวัดกบินทร์บุรีเรื่อยมา

ต่อมาทางราชการเห็นว่าการคมนาคมระหว่างจังหวัดกบินทร์บุรีและจังหวัดปราจีนบุรีมีความสะดวกมากขึ้นแล้ว จึงมีประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ให้ยุบจังหวัดกบินทร์บุรีลงเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีจนถึงปัจจุบัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอกบินทร์บุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กบินทร์ (Kabin) 12 หมู่บ้าน 8. ลาดตะเคียน (Lat Takhian) 13 หมู่บ้าน
2. เมืองเก่า (Mueang Kao) 22 หมู่บ้าน 9. บ้านนา (Ban Na) 11 หมู่บ้าน
3. วังดาล (Wang Dan) 16 หมู่บ้าน 10. บ่อทอง (Bo Thong) 10 หมู่บ้าน
4. นนทรี (Nonsi) 16 หมู่บ้าน 11. หนองกี่ (Nong Ki) 12 หมู่บ้าน
5. ย่านรี (Yan Ri) 12 หมู่บ้าน 12. นาแขม (Na Khaem) 11 หมู่บ้าน
6. วังตะเคียน (Wang Takhian) 17 หมู่บ้าน 13. เขาไม้แก้ว (Khao Mai Kaeo) 11 หมู่บ้าน
7. หาดนางแก้ว (Hat Nang Kaeo) 7 หมู่บ้าน 14. วังท่าช้าง (Wang Tha Chang) 23 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอกบินทร์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกบินทร์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกบินทร์
 • เทศบาลตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองเก่า และตำบลกบินทร์
 • เทศบาลตำบลสระบัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลาดตะเคียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกบินทร์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ และเทศบาลตำบลเมืองเก่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังดาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนนทรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดนางแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสระบัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกี่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแขมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังท่าช้างทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • นกเป็ดน้ำหนองปลาแขยง

อยู่ริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) ระหว่างช่วงอำเภอประจันตคาม-กบินทร์บุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 206-207 ทางซ้ายมือจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีนกเป็ดน้ำมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว

เขตอุตสาหกรรม[แก้]

 • เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
 • นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์
 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี
 • เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
Call Now Button