Category Archives: จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี[3] เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีพูดภาษาอีสาน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติศาสตร์[แก้]

สมัยก่อนอยุธยา[แก้]

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพต้นแรกในประเทศไทย มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดี

โบราณสถานสระแก้ว สมัยทราวรวดี ในเขตคูเมืองเก่าศรีมโหสถ

 

ภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขต[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

การเมืองการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. อำเภอกบินทร์บุรี
3. อำเภอนาดี
4. อำเภอบ้านสร้าง หมายเลข 6
5. อำเภอประจันตคาม หมายเลข 7
6. อำเภอศรีมหาโพธิ หมายเลข 8
7. อำเภอศรีมโหสถ หมายเลข 9
 Amphoe Prachinburi.svg

 

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี[3] เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีพูดภาษาอีสาน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติศาสตร์[แก้]

สมัยก่อนอยุธยา[แก้]

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพต้นแรกในประเทศไทย มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดี

โบราณสถานสระแก้ว สมัยทราวรวดี ในเขตคูเมืองเก่าศรีมโหสถ

 

ภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขต[แก้]

จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

การเมืองการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน

1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. อำเภอกบินทร์บุรี
3. อำเภอนาดี
4. อำเภอบ้านสร้าง หมายเลข 6
5. อำเภอประจันตคาม หมายเลข 7
6. อำเภอศรีมหาโพธิ หมายเลข 8
7. อำเภอศรีมโหสถ หมายเลข 9
 Amphoe Prachinburi.svg

ตำบลหาดนางแก้ว แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลเขาไม้แก้ว หลังคา พียู โฟม

ตำบลเมืองเก่า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลทุ่งโพธิ์ แพนเนล พียู

ตำบลบุพราหมณ์ แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลสะพานหิน แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลสำพันตา หลังคา พียู โฟม

ตำบลแก่งดินสอ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลกระทุ่มแพ้ว แผ่นกันสาด โปร่งแสง

Call Now Button