Category Archives: ตำบลบึงชำอ้อ

ตำบลบึงชำอ้อ

ตำบลบึงชำอ้อ is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

ตำบลบึงชำอ้อ เป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอหนองเสือ

หนองเสือ เป็นอำเภอหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่ง มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่เป็นป่าดง มีเสือช้างที่ดุร้ายลงมาจากภูเขาทางจังหวัดสระบุรีบ้าง จังหวัดนครนายกบ้าง มาอาศัยกินในหนองน้ำเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไป หนองน้ำแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หนองเสือ” ตามชื่อสัตว์ดุร้าย ครั้นตั้งเป็นอำเภอจึงได้นามว่า “อำเภอหนองเสือ”

  • วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองเสือ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบึงบา [1]
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 ตั้งตำบลนพรัตน์ แยกออกจากตำบลศาลาครุ [2]
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองเสือ เป็น เทศบาลตำบลหนองเสือ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองเสือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองเสือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บึงบา (Bueng Ba) 8 หมู่บ้าน 5. หนองสามวัง (Nong Sam Wang) 13 หมู่บ้าน
2. บึงบอน (Bueng Bon) 9 หมู่บ้าน 6. ศาลาครุ (Sala Khru) 10 หมู่บ้าน
3. บึงกาสาม (Bueng Ka Sam) 9 หมู่บ้าน 7. นพรัตน์ (Noppharat) 8 หมู่บ้าน
4. บึงชำอ้อ (Bueng Cham O) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอหนองเสือประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี)

ถนนสายรอง
  1. ถนน รพช.ปท.3221 (ถนนเลียบคลองแปด)
  2. ถนนคลองชลประทานที่เก้าฝั่งตะวันออก (ถนนเลียบคลองเก้า)
  3. ทางหลวงชนบท ปท.5023 (ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด)
  4. ถนนเลียบคลองสิบสอง
  5. ถนนเลียบคลองสิบสาม
  6. ถนนเลียบคลองสิบสี่

รถประจำทาง[แก้]

รถประจำทางสาย 1008 รังสิต-หนองเสือ รถสีเขียวไม่ปรับอากาศ

Call Now Button