Category Archives: อำเภอไทรน้อย

อำเภอไทรน้อย

อำเภอไทรน้อย เป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นล่าสุด รวมทั้งมีพื้นที่มากที่สุดและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนนทบุรี สภาพพื้นที่ทั่วไปยังคงสภาพชนบทไว้

อำเภอไทรน้อย – วิกิพีเดีย

อำเภอ ไทรน้อย ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
อำเภอ ไทรน้อย ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม
ลอนผนังบ้าน พียู โฟม

ไทรน้อย เป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นล่าสุด รวมทั้งมีพื้นที่มากที่สุดและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนนทบุรี สภาพพื้นที่ทั่วไปยังคงสภาพชนบทไว้ เช่น ท้องนา ท้องไร่ บ้านเรือนแบบเรียบง่าย แต่มีระบบสาธารณูปโภคชั้นสูง เช่น โรงไฟฟ้า บ่อขยะ คลองชลประทาน และยังพบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนนทบุรีอีกด้วย อำเภอไทรน้อยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอไทรน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง 29.01 กิโลเมตร[2] และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอไทรน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 7 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 68 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ไทรน้อย (Sai Noi) 11 หมู่บ้าน 5. ขุนศรี (Khun Si) 8 หมู่บ้าน
2. ราษฎร์นิยม (Rat Niyom) 8 หมู่บ้าน 6. คลองขวาง (Khlong Khwang) 10 หมู่บ้าน
3. หนองเพรางาย (Nong Phrao Ngai) 12 หมู่บ้าน 7. ทวีวัฒนา (Thawi Watthana) 8 หมู่บ้าน
4. ไทรใหญ่ (Sai Yai) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอไทรน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลไทรน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรน้อย (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5) และตำบลคลองขวาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรน้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราษฎร์นิยมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเพรางายทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนศรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขวาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย)

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดข้างเคียง คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสายสำคัญของอำเภอไทรน้อยจึงมักจะเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดนนทบุรีด้วย ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทวีวัฒนาทั้งตำบล

ตำบลคลองขวาง หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลทวีวัฒนา แผ่นใส สีขาวขุ่น

ตำบลราษฎร์นิยม แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลหนองเพรางาย หลังคา พียู โฟม

ตำบลไทรน้อย หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลไทรใหญ่ แผ่นกันสาด โปร่งแสง

Call Now Button