Category Archives: อำเภอองครักษ์

อำเภอองครักษ์

อำเภอองครักษ์ is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) อำเภอองครักษ์ เป็นหนึ่งในจำนวนสี่อำเภอของจังหวัดนครนายก ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอองครักษ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอองครักษ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พระอาจารย์ (Phra Achan) 13 หมู่บ้าน 7. บางปลากด (Bang Pla Kot) 11 หมู่บ้าน
2. บึงศาล (Bueng San) 9 หมู่บ้าน 8. บางลูกเสือ (Bang Luk Suea) 12 หมู่บ้าน
3. ศีรษะกระบือ (Sisa Krabue) 13 หมู่บ้าน 9. องครักษ์ (Ongkharak) 7 หมู่บ้าน
4. โพธิ์แทน (Pho Thaen) 9 หมู่บ้าน 10. ชุมพล (Chumphon) 8 หมู่บ้าน
5. บางสมบูรณ์ (Bang Sombun) 13 หมู่บ้าน 11. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 10 หมู่บ้าน
6. ทรายมูล (Sai Mun) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

หอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ท้องที่อำเภอองครักษ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลองครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทรายมูลและตำบลองครักษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระอาจารย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงศาลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศีรษะกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์แทนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายมูล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลองครักษ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลากดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางลูกเสือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองครักษ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลองครักษ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ทั้งตำบล

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอองครักษ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พระอาจารย์ (Phra Achan) 13 หมู่บ้าน 7. บางปลากด (Bang Pla Kot) 11 หมู่บ้าน
2. บึงศาล (Bueng San) 9 หมู่บ้าน 8. บางลูกเสือ (Bang Luk Suea) 12 หมู่บ้าน
3. ศีรษะกระบือ (Sisa Krabue) 13 หมู่บ้าน 9. องครักษ์ (Ongkharak) 7 หมู่บ้าน
4. โพธิ์แทน (Pho Thaen) 9 หมู่บ้าน 10. ชุมพล (Chumphon) 8 หมู่บ้าน
5. บางสมบูรณ์ (Bang Sombun) 13 หมู่บ้าน 11. คลองใหญ่ (Khlong Yai) 10 หมู่บ้าน
6. ทรายมูล (Sai Mun) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลชุมพล แผ่นกันสาด โปร่งแสง 

ตำบลบางสมบูรณ์ แพนเนล พียู

ตำบลบึงศาล หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลพระอาจารย์ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลศีรษะกระบือ แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลองครักษ์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลโพธิ์แทน หลังคา พียู  โฟม

แซนวิช พียู โฟม องครักษ์

แซนวิช พียู โฟม องครักษ์ แซนวิช พียู โฟม องครักษ์ (PU S […]

Call Now Button