Category Archives: จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดนครนายก

การปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครนายกแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 403 หมู่บ้าน

ข้อมูลอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก

ชั้น หมายเลข อำเภอ ประชากร
(พ.ศ. 2561)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
รหัสไปรษณีย์ ระยะทางจาก
อำเภอเมืองนครนายก
1 1 อำเภอเมืองนครนายก 102,096 728.1 140.22 26000, 26001
3 2 อำเภอปากพลี 24,507 519.1 47.21 26130 10
2 3 อำเภอบ้านนา 69,107 388.4 177.92 26110 17
3 4 อำเภอองครักษ์ 64,383 486.4 132.36 26120 31
รวม 260,093 2,122.0 122.56

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครนายกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 46 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก, เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนครนายกเทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่ง[5] โดยรายชื่อเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดนครนายกมีดังนี้

หอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ในจังหวัดนครนายกมีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดที่สำคัญ

วัดคีรีวัน

 • วัดโพธินายก
 • วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)
 • วัดวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลนายก พระประธานในอุโบสถ ศิลปะสุโขทัย ท่านเจ้าคุณนรฯ ประกอบพิธีปั้นหุ่นด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองพระพุทธรูป ณ ประรำพิธีมณฑล วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ พร้อมทั้งทรงเจิม พระสุหร่าย เบิกพระเนตร และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลนายก” จากนั้นอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวังกระโจม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2508
 • วัดศรีเมือง วัดโบราณติดกำแพงเมืองนครนายก
 • วัดถ้ำสาริกา
 • วัดเจดีย์ทอง
 • วัดเขานางบวช รอยพระพุทธบาทจำลอง
 • วัดบุญนาครักขิตาราม หลวงพ่อเศียรนคร
 • วัดป่าศรีถาวรนิมิต
 • วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) หลวงพ่อปากแดง
 • วัดเขาทุเรียน วัดที่ทาด้วยสีชมพูทั้งวัด
 • วัดคีรีวัน พระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่
 • วัดสะแกซึง
 • วัดพระธรรมจักร
สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

 • น้ำตกวังตะไคร้
 • น้ำตกสาริกา
 • น้ำตกนางรอง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

ตำบลบ้านนา แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลบ้านพร้าว แพนเนล พียู

ตำบลป่าขะ หลังคา พียู ลายไม้

ตำบลพิกุลออก แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ตำบลศรีกะอาง แผ่นใส สีใสกระจก

ตำบลอาษา หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ตำบลเขาเพิ่ม หลังคา พียู โฟม

ตำบลท่าเรือ แผ่นกันสาด โปร่งแสง

ตำบลปากพลี หลังคา พียู ลายไม้

Call Now Button