Category Archives: จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก is keyphrase of the post’s title to present at the first rank on Google Page enter by keyphrase or synonyms.

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดนครนายก

การปกครองส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครนายกแบ่งออกเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 403 หมู่บ้าน

ข้อมูลอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก

ชั้น หมายเลข อำเภอ ประชากร
(พ.ศ. 2561)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
รหัสไปรษณีย์ ระยะทางจาก
อำเภอเมืองนครนายก
1 1 อำเภอเมืองนครนายก 102,096 728.1 140.22 26000, 26001
3 2 อำเภอปากพลี 24,507 519.1 47.21 26130 10
2 3 อำเภอบ้านนา 69,107 388.4 177.92 26110 17
3 4 อำเภอองครักษ์ 64,383 486.4 132.36 26120 31
รวม 260,093 2,122.0 122.56

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดนครนายกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 46 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก, เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนครนายกเทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่ง[5] โดยรายชื่อเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดนครนายกมีดังนี้

หอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ในจังหวัดนครนายกมีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดที่สำคัญ

วัดคีรีวัน

 • วัดโพธินายก
 • วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)
 • วัดวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลนายก พระประธานในอุโบสถ ศิลปะสุโขทัย ท่านเจ้าคุณนรฯ ประกอบพิธีปั้นหุ่นด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองพระพุทธรูป ณ ประรำพิธีมณฑล วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ พร้อมทั้งทรงเจิม พระสุหร่าย เบิกพระเนตร และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลนายก” จากนั้นอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวังกระโจม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2508
 • วัดศรีเมือง วัดโบราณติดกำแพงเมืองนครนายก
 • วัดถ้ำสาริกา
 • วัดเจดีย์ทอง
 • วัดเขานางบวช รอยพระพุทธบาทจำลอง
 • วัดบุญนาครักขิตาราม หลวงพ่อเศียรนคร
 • วัดป่าศรีถาวรนิมิต
 • วัดพราหมณี (พระอารามหลวง) หลวงพ่อปากแดง
 • วัดเขาทุเรียน วัดที่ทาด้วยสีชมพูทั้งวัด
 • วัดคีรีวัน พระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่
 • วัดสะแกซึง
 • วัดพระธรรมจักร
สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

 • น้ำตกวังตะไคร้
 • น้ำตกสาริกา
 • น้ำตกนางรอง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน
Call Now Button