Category Archives: เกาะร้านดอกไม้

เกาะร้านดอกไม้

เกาะร้านดอกไม้ เป็นเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะสีชัง ใน อำเภอเกาะสีชัง เป็นอำเภอตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย[1] แต่เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ มีหลวงศรีชลังคณารักษ์ เป็นผู้รักษาราชการ ต่อมาถูกย้ายไปขึ้นกับจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2486[2][3] มีพื้นที่เกาะรวม 7.65 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเลรวม 9.65 ตารางกิโลเมตรฃ

ตำบลคลองประเวศ
ตำบลคลองประเวศ
แผ่นใส สีใสกระจก กรุงเทพมหานคร 
แผ่นใส สีใสกระจก กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ) และสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งทำให้เกาะสีชังเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่[4]

  • วันที่ 4 กันยายน 2470 เก็บอากรค่าน้ำในท้องที่ตำบลเกาะสีชัง จังหวัดสมุทรปราการ และตำบลเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี[5]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเกาะสีชังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลท่าเทววงษ์ (Tha Thewawong) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอเกาะสีชังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ

รายชื่อเกาะในเขตอำเภอเกาะสีชัง[แก้]

อำเภอเกาะสีชัง เป็นอำเภอที่มีเกาะมากที่สุดอันดับที่ 3 ในจังหวัดชลบุรี มีมากถึง 8 เกาะจาก 47 เกาะ มีเกาะหลักคือ เกาะสีชัง ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 6.712 ตารางกิโลเมตร และเกาะเล็ก ๆ อีก 7 เกาะ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเกาะสีชังทั้งหมด ทุกเกาะมีพื้นที่รวมทั้งหมด 7.650 ตารางกิโลเมตร[15]

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล พื้นที่ (ตร.กม.) หน่วยงาน
1 ปรง ท่าเทววงษ์ 0.006 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
2 ร้านดอกไม้ ท่าเทววงษ์ 0.013 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
3 ขามน้อย ท่าเทววงษ์ 0.019 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
4 ยายท้าว ท่าเทววงษ์ 0.021 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
5 ท้ายตาหมื่น ท่าเทววงษ์ 0.032 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
6 ค้างคาว ท่าเทววงษ์ 0.389 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
7 ขามใหญ่ ท่าเทววงษ์ 0.458 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
8 สีชัง ท่าเทววงษ์ 6.712 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
Call Now Button