Category Archives: แขวงสามเสนนอก

แขวงสามเสนนอก

แขวงสามเสนนอก   เป็นแขวงๆหนึ่งใน 3 แขวงของ เขตห้วยขวาง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร เป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตห้วยขวางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ศาลพระพิฆเนศที่ทางแยกห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516[2] โดยแยกพื้นที่การปกครองมาจากเขตพญาไท 2 แขวง คือ แขวงห้วยขวางและแขวงบางกะปิ จากนั้นใน พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงจากเขตพญาไทและแขวงสามเสนนอกจากเขตบางกะปิมารวมกับเขตห้วยขวาง และโอนพื้นที่บางส่วนของเขตไปรวมกับเขตพญาไท[3] เพื่อจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสม ทำให้เขตห้วยขวางมีพื้นที่ปกครอง 4 แขวง

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยแยกแขวงดินแดงไปจัดตั้งเป็นเขตดินแดง[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตห้วยขวางแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ห้วยขวาง Huai Khwang
5.342
27,109
5,074.69
แผนที่
2.
บางกะปิ Bang Kapi
5.408
19,403
3,587.83
4.
สามเสนนอก Sam Sen Nok
4.283
36,981
8,634.37
ทั้งหมด
15.033
83,493
5,553.98

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือแขวงในเขตดินแดง

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก
รถไฟฟ้า
Call Now Button