Category Archives: แขวงหนองแขม

แขวงหนองแขม

แขวงหนองแขม    เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวงของ เขตหนองแขม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน มีผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรจึงเริ่มถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรร

แขวง หนองแขม    เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวงของเขตหนองแขม
แขวง หนองแขม    เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวงของเขตหนองแขม
แขวง หนองแขม    เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวงของเขตหนองแขม
แขวง หนองแขม    เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวงของเขตหนองแขม
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771 หลังคา ลอนสเปน 750

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บนฝั่งธนบุรี (ทางตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีน้ำท่วมขังตลอด (หนองน้ำ) และมีต้นแขม (หญ้าขนาดสูงชนิดหนึ่ง) ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นพง ก่อนหน้านั้นเคยมีชื่อเรียกว่า “หนองน้ำแดง” แต่ถูกลืมไปแล้ว[3] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2413 พระวินัยธร (คำ) เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน เมืองนครปฐม ได้สร้างวัดขึ้นที่ริมหนองน้ำแห่งหนึ่งและตั้งชื่อวัดว่า “วัดหนองแขม”[4] ตามลักษณะของพื้นที่ ส่วนชาวบ้านก็ได้ขุดบ่อไว้ริมหนองเพื่ออาศัยใช้น้ำจืดและเรียกว่า “บ่อหนองแขม”[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตหนองแขมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
หนองแขม Nong Khaem
18.789
80,059
29,832
4,260.95
หนองค้างพลู Nong Khang Phlu
17.036
76,208
30,848
4,473.35
ทั้งหมด
35.825
156,267
60,680
4,361.95

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตหนองแขม ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานศึกษา[แก้]

สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้แก่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับประถม/มัธยมศึกษา) ได้แก่

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับอาชีวศึกษา) ได้แก่

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แขวง หนองแขม หลังคา พียู ลายไม้

แผ่นปิดครอบเมทัลชีท

แผ่นปิดครอบเมทัลชีท (Flashing)  ผลิตจากแผ่นเมทัลชีท ที่เป็นแผ่นเรียบตัดและสไลท์ นำมาพับขึ้นรูปเพื่อนำไปใช้ปิดครอบตามรอยต่อของหลังคา สำหรับช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน อาทิเช่น แผ่นบานเกล็ด และผนังเมทัลชีท

Call Now Button