Category Archives: แขวงสะพานสอง

แขวงสะพานสอง

แขวงสะพานสอง เป็นแขวงๆหนึ่งใน 4 แขวงของเขตการปกครอง เขตวังทองหลาง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่

แขวงวังทองหลาง
แขวงวังทองหลาง
แผ่นใส สีขาวขุ่น
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750
LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 หลังคาลอนสเปน 750

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ มีคลองทรงกระเทียม ถนนโชคชัย 4 ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และคลองทรงกระเทียมเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองจั่น คลองลำพังพวย ถนนลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว และคลองจั่นเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองแสนแสบเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตห้วยขวาง มีคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง และตั้งแขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง[15] โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจุบัน เขตวังทองหลางแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง โดยใช้ถนนลาดพร้าวและถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเส้นแบ่งเขต ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
วังทองหลาง Wang Thonglang
5.314
24,932
13,303
4,691.75
สะพานสอง Saphan Song
1.964
11,999
6,597
6,109.47
คลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing
4.129
29,493
13,641
7,142.89
พลับพลา Phlapphla
7.498
44,869
27,138
5,984.12
ทั้งหมด
18.905
111,293
60,679
5,886.96

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตวังทองหลางมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

Call Now Button