Category Archives: แขวงทับยาว

แขวงทับยาว

แขวงทับยาว เป็นแขวงหนึ่งใน 6 แขวง ใน เขตลาดกระบัง  เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากเขตหนองจอก) สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

แขวงทับยาว
แขวงทับยาว
แขวง ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง
แขวง ลาดกระบัง

หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม

หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 เขตลาดกระบัง
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดกระบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นเมือง (จังหวัด) หนึ่งในมณฑลกรุงเทพ มีชื่อเรียกว่า อำเภอแสนแสบ ต่อมาใน พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ[3] และใน พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบมารวมกับจังหวัดพระนคร[4] อำเภอลาดกระบังจึงย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครด้วย

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบอำเภอลาดกระบังลงเป็น กิ่งอำเภอลาดกระบัง ขึ้นกับอำเภอมีนบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมีปริมาณงานไม่มากนักและมีจำนวนประชากรน้อย[5] จนกระทั่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบัง อีกครั้ง[6] โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี และแบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาว มาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองใน พ.ศ. 2504[7]

ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2515 อำเภอลาดกระบังจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตลาดกระบัง ตั้งแต่นั้น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดกระบังแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดกระบัง Lat Krabang
10.823
30,191
2,789.52
แผนที่
2.
คลองสองต้นนุ่น Khlong Song Ton Nun
14.297
66,839
4,675.04
3.
คลองสามประเวศ Khlong Sam Prawet
17.458
15,896
910.53
4.
ลำปลาทิว Lam Pla Thio
33.752
25,590
758.18
5.
ทับยาว Thap Yao
25.834
31,530
1,220.49
6.
ขุมทอง Khum Thong
21.695
8,304
382.76
ทั้งหมด
123.859
178,350
1,439.94

Call Now Button