Category Archives: เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง  เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากเขตหนองจอก) สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม

หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771 เขตลาดกระบัง
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
หลังคาสแนปล็อก พียูโฟม LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดกระบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดกระบังแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ลาดกระบัง Lat Krabang
10.823
30,191
2,789.52
แผนที่
2.
คลองสองต้นนุ่น Khlong Song Ton Nun
14.297
66,839
4,675.04
3.
คลองสามประเวศ Khlong Sam Prawet
17.458
15,896
910.53
4.
ลำปลาทิว Lam Pla Thio
33.752
25,590
758.18
5.
ทับยาว Thap Yao
25.834
31,530
1,220.49
6.
ขุมทอง Khum Thong
21.695
8,304
382.76
ทั้งหมด
123.859
178,350
1,439.94

ประชากร[แก้]

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นเมือง (จังหวัด) หนึ่งในมณฑลกรุงเทพ มีชื่อเรียกว่า อำเภอแสนแสบ ต่อมาใน พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ[3] และใน พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบมารวมกับจังหวัดพระนคร[4] อำเภอลาดกระบังจึงย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครด้วย

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบอำเภอลาดกระบังลงเป็น กิ่งอำเภอลาดกระบัง ขึ้นกับอำเภอมีนบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมีปริมาณงานไม่มากนักและมีจำนวนประชากรน้อย[5] จนกระทั่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบัง อีกครั้ง[6]

แขวง ขุมทอง แผ่นใส สีใสกระจก

แขวง คลองสองต้นนุ่น หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ac

แขวง คลองสามประเวศ หลังคา พียู โฟม

แขวง ทับยาว แผ่นกันสาดโปร่งแสง 

แขวง ลาดกระบัง แพนเนล พียู

แขวง ลำปลาทิว หลังคา พียู ลายไม้

ถนนนาคนิวาส แผ่นใส สีขาวขุ่น

ลำปลาทิว ลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ลำปลาทิว ลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน ลำปลาทิว ลูกหมุ […]

ลาดกระบัง แผ่นใสสีใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ลาดกระบัง แผ่นใสสีใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ลาดกระบัง แ […]

ทับยาว แผ่นครอบ  : บานเกร็ด ติดฉนวนพีอี

ทับยาว แผ่นครอบ  : บานเกร็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย สะก […]

Call Now Button