Category Archives: แขวงบางปะกอก

แขวงบางปะกอก

แขวงบางปะกอก เป็นแขวงๆหนึ่งใน 7 แขวงของ เขตราษฎร์บูรณะ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตธนบุรีและเขตบางคอแหลม ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตยานนาวา และอำเภอพระประแดง

ลอนผนัง 620-25

เขตราษฎร์บูรณะ ลอนผนัง 620-25
เขตราษฎร์บูรณะ ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771
ลอนผนัง 620-25 LINE: @MKMETALSHEET; TEL: 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตราษฎร์บูรณะตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

ท้องที่เขตราษฎร์บูรณะเดิมเป็นเขตแดนหนึ่งของกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาเมืองนี้เป็นราชธานี ต่อมาในช่วงปฏิรูปการปกครอง บริเวณนี้ได้รับการจัดตั้งเป็น อำเภอราษฎร์บูรณะ ขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี

อำเภอราษฎร์บูรณะได้ถูกโอนไปเป็นเขตปกครองของจังหวัดนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) อยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งจังหวัดนี้ถูกยุบลงเป็นอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอราษฎร์บูรณะจึงกลับมาอยู่ในการปกครองของจังหวัดธนบุรีอีกครั้ง

และภายหลังได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกตำบลและอำเภอใหม่ด้วย อำเภอราษฎร์บูรณะจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตราษฎร์บูรณะ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งพื้นที่ทางทิศใต้ของเขตออกไปจัดตั้งเป็นเขตทุ่งครุและโอนพื้นที่บางส่วนของเขตไปขึ้นกับเขตจอมทอง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตราษฎร์บูรณะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ราษฎร์บูรณะ Rat Burana
6.716
29,657
4,415.87
แผนที่
2.
บางปะกอก Bang Pakok
9.066
46,933
5,176.82
ทั้งหมด
15.782
76,590
4,853.00

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะได้แก่

ถนนสายรอง มีทั้งหมด 3 สายได้แก่ ถนนราษฎร์พัฒนา ซอยสุขสวัสดิ์ 13 และถนนจอมทองบูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งเดียว คือสะพานพระราม 9 ซึ่งเชื่อมระหว่างแขวงราษฎร์บูรณะกับแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

Call Now Button