Category Archives: แขวงถนนพญาไท

แขวงถนนพญาไท

แขวงถนนพญาไท เป็นแขวงๆหนึ่งใน 2 แขวง ใน เขตราชเทวี เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงถนนพญาไท
แขวงถนนพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตพญาไท

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

ชื่อเขตตั้งตามทางแยกราชเทวีซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนเพชรบุรี โดยมาจากชื่อสะพานพระราชเทวีซึ่งข้ามคลองประแจจีน (ปัจจุบันถูกถมไปแล้ว) บนถนนพญาไท ก่อนเข้าถนนเพชรบุรี ส่วนชื่อสะพาน “พระราชเทวี” ตั้งตามพระนามของพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระยศในขณะนั้น; พระยศต่อมาคือ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตราชเทวีแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ทุ่งพญาไท Thung Phaya Thai
2.559
32,744
10,396
12,795.62
ถนนพญาไท Thanon Phaya Thai
1.136
9,057
10,874
7,972.71
ถนนเพชรบุรี Thanon Phetchaburi
1.148
14,551
11,593
12,675.08
มักกะสัน Makkasan
2.283
15,600
16,151
6,833.11
ทั้งหมด
7.126
71,952
49,014
10,097.10

การคมนาคม[แก้]

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สถานีพญาไท

ถนนสายสำคัญของเขตราชเทวี ได้แก่

Call Now Button