Category Archives: แขวงช่องนนทรี

แขวงช่องนนทรี

แขวงช่องนนทรี  เป็นแขวงหนึ่งใน 2 แขวงใน  เขตยานนาวา เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 

เขตยานนาวา
เขตยานนาวา
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

การขนส่ง[แก้]

ถนนพระรามที่ 3
ทางสายหลัก
ทางสายรอง
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

แต่เดิมบริเวณยานนาวา (รวมสาทรและบางคอแหลม) มีชื่อเรียกว่า “บ้านทะวาย” เนื่องจากมีชาวเมืองทวายอาศัยอยู่จำนวนมาก เมื่อมีการปรับปรุงการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณนี้จึงได้รับการจัดตั้งเป็น อำเภอบ้านทะวาย ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระประแดง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร ส่วนการเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวานั้นเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายชาตินิยม จึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอนี้เป็น อำเภอยานนาวา เนื่องจากชื่อบ้านทะวายมีสำเนียงเป็นภาษาต่างด้าว

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอยานนาวาจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตยานนาวา

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตยานนาวาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ช่องนนทรี Chong Nonsi
9.984
48,277
32,674
4,835.43
บางโพงพาง Bang Phongphang
6.678
29,754
18,981
4,455.52
ทั้งหมด
16.662
78,031
51,655
4,683.17
Call Now Button