Category Archives: เขตพญาไท

เขตพญาไท

เขตพญาไท เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ตั้งอยู่ทางฝั่งพระนคร

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร

เขตพญาไท
เขตพญาไท
 เมทัลชีท กรุงเทพมหานคร 
เมทัลชีท กรุงเทพมหานคร
แผ่นใส สีใสกระจก  กรุงเทพมหานคร 
แผ่นใส สีใสกระจก  กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตพญาไทตั้งอยู่ทางฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งแขวงพญาไทแยกจากพื้นที่แขวงสามเสนใน โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ส่งผลให้เขตพญาไทในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง[10] ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
สามเสนใน Sam Sen Nai
34,104
20,256
พญาไท Phaya Thai
36,237
22,406
ทั้งหมด
9.595
70,341
42,662
7,331.00

การคมนาคม[แก้]

ถนน

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตพญาไท ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ระบบขนส่งมวลชน

ในพื้นที่เขตพญาไท ตามแนวเหนือถนนพหลโยธิน มีสถานีสะพานควาย สถานีสนามเป้า และสถานีอารีย์ของรถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟ

ทางรถไฟสายเหนือก็ผ่านพื้นที่เขตนี้ โดยถือเป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพญาไทกับเขตดุสิตด้วย มีสถานีสามเสนตั้งอยู่ในเขตพญาไท โดยมีพื้นที่บางส่วนของสถานีอยู่ในเขตดุสิต

ถนนกำแพงเพชร หลังคา พียู โฟม

ถนนประดิพัทธ์ แผ่นกันสาดโปร่งแสง 

ถนนสาลีรัฐวิภาค แพนเนล พียู

แขวง สามเสนใน แผ่นใส สีใสกระจก

Call Now Button