Category Archives: แขวงป้อมปราบ

แขวงป้อมปราบ

แขวงป้อมปราบ  เป็นแขวงๆหนึ่งใน 5 แขวงของ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งพระนคร

แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

แขวง ป้อมปราบ
แขวง ป้อมปราบ
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งพระนคร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(ธันวาคม 2561)
ป้อมปราบ Pom Prap
0.475
15,442
6,443
32,509.47
วัดเทพศิรินทร์ Wat Thep Sirin
0.340
6,909
2,749
20,320.58
คลองมหานาค Khlong Maha Nak
0.355
9,491
5,655
26,735.84
บ้านบาตร Ban Bat
0.316
6,932
2,601
21,936.70
วัดโสมนัส Wat Sommanat
0.445
6,927
2,207
15,566.29
ทั้งหมด
1.931
45,701
19,655
23,667.01

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้แก่

Call Now Button