Category Archives: แขวงหนองบอน

แขวงหนองบอน

แขวงหนองบอน เป็นแขวงหนึ่งใน 3 แขวงใน  เขตประเวศ เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร เป็นเขตศูนย์ชุมชน แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร

แขวงหนองบอน
แขวงหนองบอน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร 
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จันทร์ คลองตาพุก คลองขันแตก คลองสิงห์โต คลองปากน้ำ และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) และเขตบางนา มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองหนองตาดำ คลองสาหร่าย และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด (คลองคู้) คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตประเวศมีหน่วยการปกครองย่อย 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2562)
ประเวศ Prawet
22.805
87,475
35,922
3,835.78
หนองบอน Nong Bon
14.513
41,816
23,813
2,881.28
ดอกไม้ Dokmai
15.172
51,478
29,873
3,392.96
ทั้งหมด
52.490
180,769
89,608
3,443.88

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ถนนสายหลัก ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดสำคัญ ได้แก่

ทางรถไฟ[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่

Call Now Button