Category Archives: เขตประเวศ

เขตประเวศ

เขตประเวศ  เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร เป็นเขตศูนย์ชุมชน แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

เขตประเวศ
เขตประเวศ
แผ่นใส สีใสกระจก กรุงเทพมหานคร 
แผ่นใส สีใสกระจก กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร 
แพนเนล พียู โฟม (Panel PU Foam) กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จันทร์ คลองตาพุก คลองขันแตก คลองสิงห์โต คลองปากน้ำ และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) และเขตบางนา มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองหนองตาดำ คลองสาหร่าย และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด (คลองคู้) คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางหลังหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตประเวศมีหน่วยการปกครองย่อย 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
ประเวศ Prawet
22.81
86,495
35,484
3,791.97
หนองบอน Nong Bon
14.51
42,080
23,496
2,900.06
ดอกไม้ Dokmai
15.18
49,715
28,608
3,275.03
ทั้งหมด
52.500
178,290
87,588
3,396.00

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ถนนสายหลัก ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดสำคัญ ได้แก่

ทางรถไฟ[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่

ถนนมอเตอร์เวย์  แพนเนล พียู

แขวง ดอกไม้ แผ่นใส สีขาวขุ่น

แขวง ประเวศ แผ่นใส สีใสกระจก

แขวง หนองบอน หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ac

Call Now Button