Category Archives: แขวงวังใหม่

แขวงวังใหม่

แขวงวังใหม่  เป็นแขวงๆหนึ่งใน 4 แขวงของ เขตปทุมวัน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ การพยาบาล วัฒนธรรม การศึกษา และการทูต เป็นเขตหนึ่งที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางที่สุดของกรุงเทพมหานคร และที่มีการคมนาคมหลากหลายช่องทาง

หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน

แขวงวังใหม่
แขวงวังใหม่
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน
หลังคา แซนวิช พียู โฟม (Sandwiches PU Foam Roof) เขตปทุมวัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตปทุมวันแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
รองเมือง Rong Mueang
1.301
17,181
7,163
13,205.99
วังใหม่ Wang Mai
1.403
7,092
5,795
5,054.88
ปทุมวัน Pathum Wan
2.181
6,058
1,076
2,777.62
ลุมพินี Lumphini
3.485
18,051
16,759
5,179.62
ทั้งหมด
8.370
48,382
30,793
5,780.40

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลักในพื้นที่เขตได้แก่ ถนนพระรามที่ 1 (ต่อเนื่องเป็นถนนเพลินจิตและถนนสุขุมวิท) ตัดผ่านพื้นที่เขตในแนวนอนทางทิศเหนือ ถนนพระรามที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองทางทิศใต้ โดยถนนที่เชื่อมระหว่างถนนทั้ง 2 สายนี้ ได้แก่ ถนนรองเมือง ถนนจารุเมือง (ต่อเนื่องเป็นถนนพระรามที่ 6ถนนบรรทัดทอง ถนนพญาไท ถนนอังรีดูนังต์ และถนนราชดำริ นอกจากนี้ก็ยังมีถนนหลังสวน ถนนวิทยุ ถนนสารสิน ถนนจรัสเมือง ถนนเจริญเมือง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช

การคมนาคมระบบรางนั้น สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สถานีรถไฟหัวลำโพง ตั้งอยู่ในแขวงรองเมือง เป็นสถานีรถไฟกลางของกรุงเทพมหานคร โดยรถไฟจะออกจากสถานีนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางทั่วประเทศ

ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้านั้น เขตปทุมวันมีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้แก่ สถานีหัวลำโพง สถานีสามย่าน สถานีสีลม และสถานีลุมพินี ตั้งอยู่ริมแนวเขตทางทิศใต้ ส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอสก็มีสถานีสยามซึ่งเป็นสถานีหลักอยู่ในเขตนี้ เป็นจุดเชื่อมต่อของสายสีลมกับสายสุขุมวิท สถานีรถไฟฟ้าอื่น ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีราชดำริของสายสีลม สถานีชิดลมและสถานีเพลินจิต ของสายสุขุมวิท

การสัญจรทางน้ำก็ยังมีอยู่ คือ เรือด่วนที่บริการในคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองแบ่งเขตปกครองแคบ ๆ ทางทิศเหนือ

Call Now Button