Category Archives: แขวงนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์  เป็นแขวงๆหนึ่งใน 3 แขวงของ เขตบึงกุ่ม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางตอนกลางของพื้นที่

หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม

แขวงนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) เขตบึงกุ่ม

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตบึงกุ่มตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองกุ่ม และตั้งแขวงนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม[12] โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจุบัน เขตบึงกุ่มแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
คลองกุ่ม Khlong Kum
10.811
69,485
34,724
6,440.75
นวมินทร์ Nawamin
4.885
27,556
12,731
5,640.94
นวลจันทร์ Nuan Chan
8.615
45,949
27,071
5,390.59
ทั้งหมด
24.311
143,835
72,553
5,881.69

การคมนาคม[แก้]

ถนนนวมินทร์ ช่วงใกล้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

Call Now Button