Category Archives: เขตบึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางตอนกลางของพื้นที่

หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)  เขตบึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof) 
หลังคา พียู โฟม (PU Foam Roof)

อาณาเขต

เขตบึงกุ่มตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ปัจจุบัน เขตบึงกุ่มแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2561)
คลองกุ่ม Khlong Kum
10.811
69,485
34,724
6,440.75
นวมินทร์ Nawamin
4.885
27,556
12,731
5,640.94
นวลจันทร์ Nuan Chan
8.615
45,949
27,071
5,390.59
ทั้งหมด
24.311
143,835
72,553
5,881.69

การคมนาคม[แก้]

ถนนนวมินทร์ ช่วงใกล้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

ถนนคลองลำเจียก แผ่นใส สีขาวขุ่น

ถนนนวมินทร์ แผ่นใส สีใสกระจก

ถนนนวลจันทร์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ac

แขวง คลองกุ่ม  หลังคา พียู โฟม

แขวง นวมินทร์ แผ่นกันสาดโปร่งแสง

 แขวง นวลจันทร์ แพนเนล พียู

Call Now Button